Máy đo chất lượng không khí Kimo AQ110

Nhà sản xuất:
  • Máy đo cầm tay để đo hàm lượng carbon dioxide (CO2) trong không khí
  • Cũng đo nhiệt độ không khí
  • Cảm biến linh hoạt gắn qua cáp
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.