Máy đo CO2 PCE-CMM 5

Nhà sản xuất:

Phạm vi đo CO2 lớn lên đến 5000 ppm
– Cảm biến CO2 NDIR không cần bảo trì
– Chức năng đèn giao thông cho carbon dioxide
– Đo nhiệt độ và độ ẩm
– Đồ thị 5 giờ để theo dõi lâu dài