Máy Đo Chất Lượng Không Khí BOSCH (PM1.0 PM2.5 PM10)

Nhà sản xuất:
  • Giám sát chất lượng không khí trong nhà
  • Đo nồng độ bụi mịn PM1.0 PM2.5 PM10
  • Kết nối Bluetooth
  • Ghi dữ liệu
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.