Máy đo bụi mịn và bụi siêu mịn Airvom T

Nhà sản xuất:
  • Đo bụi mịn trong không khí
  • Đo nồng độ bụi PM2.5 và PM10
  • Đưa ra 4 mức cảnh báo: tốt, bình thường, nguy hại và rất nguy hại.
  • Màn hình LCD hiển thị tốt
  • Sản xuất tại Hàn Quốc