Máy đo chất lượng không khí IQAir AirVisual Pro

Nhà sản xuất:
  • Đo nồng độ bụi cực nhỏ PM2.5 tới 3.5 micron
  • Đo nồng độ CO2
  • Đo nhiệt độ và độ ẩm
  • Kiểm tra chất lượng không khí trong nhà và ngoài trời
  • Dự báo ô nhiễm
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.