Máy đo không khí Fluke 975 AirMeter

Nhà sản xuất:

Tính năng sản phẩm:

  • Đồng thời đo, ghi lại và hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, CO2 và CO
  • Màn hình LCD sáng, có đèn nền
  • Nhiệt độ bầu ướt và điểm sương
  • % tính toán không khí bên ngoài
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.