Máy đo hạt laser Temtop PM-900M

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ lưu trữ: -30oC -70oC
  • Thời gian đáp ứng: <1.5s
  • Độ phân giải : 1ug / m³

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.