Máy đo chất lượng không khí Elitech Temtop M2000 (PM2.5/ PM10/ CO2/ HCHO/ nhiệt độ và độ ẩm)

Nhà sản xuất:
  • Đo nồng độ bụi PM2.5 và PM10
  • Máy đếm hạt bụi
  • Đo nồng độ chất độc hoà tan HCHO
  • Đo nhiệt độ độ ẩm
  • Đo nồng độ CO2 có trong không khí
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.