Hanna HI2040-01 – Máy đo pH, độ mặn, oxy hòa tan…

Nhà sản xuất:
.
.
.
.