Bộ đo chất lượng không khí và đầu dò CO2 Testo 440

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Một công cụ đo lường cho tất cả các thông số liên quan đến khí hậu
  • Trực quan: menu đo lường có cấu trúc rõ ràng để đo lường lâu dài và xác định song song nồng độ CO₂, độ ẩm và nhiệt độ không khí ở các khu vực trong nhà
  • Chính xác: bù áp suất tuyệt đối, tính toán nhiệt độ bầu ướt, điểm sương và độ ẩm tuyệt đối
  • Có thể mở rộng với nhiều loại đầu dò
  • Đo lường không dây với đầu dò Bluetooth
  • Giao diện USB để xuất báo cáo đo lường dưới dạng tệp CSV

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT