Máy đo nồng độ Oxy trong không khí Smart Sensor AS8901

Nhà sản xuất:
  • Model: AS8901
  • Khí phát hiện: Oxygen – O2
  • Khoảng đo được: 0 – 25%
  • Thang chia nhỏ nhất: 0.1%
  • Sai số nhỏ nhất: <± 0.1%
  • Thời gian hiển thị kết quả: < 0.5s
Danh mục: