Máy đo oxy hoà tan Hanna HI96732

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo oxy hoà tan trong nươc 0.0 đến 10.0 mg/L (ppm)
  • Hiệu chuẩn với dung dịch CAL Check
  • CAL Check™ – Xác nhận và hiệu chuẩn máy với chuẩn NIST.
  • GLP – Xem lại ngày hiệu chuẩn cuối cùng
  • Tự động tắt nguồn sau 10 giây
Danh mục: ,