Máy nội soi công nghiệp laser Laserliner 082.210A

Nhà sản xuất:
  • Thời gian hoạt động: khoảng 4 h 
  • Nhiệt độ hoạt động: 0 ° C, 45 ° C
  • Nhiệt độ bảo quản: -10 ° C, 60 ° C
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.