Máy nội soi Mitcorp D3260

Nhà sản xuất:
  • Kích thước hệ thống:184mm x 35mm x 51 mm
  • Trọng lượng hệ thống: 283g 
  • Giao diện: USB