Máy đo khí thải testo 330-2G LL

Nhà sản xuất:
  • Các biện pháp: Nhiệt độ, Dự thảo, O2, CO, Hiệu quả, CO2. Với đầu dò tùy chọn: CO xung quanh, rò rỉ khí, CO2 xung quanh
  • Hiển thị đồ họa trực quan
  • Đồ họa đơn giản cảnh báo bạn khi các thông số đốt cháy nằm ngoài phạm vi
  • Cảm biến cuộc sống lâu dài với bảo vệ quá mức
  • Đo CO lên đến 30.000 ppm (với hệ thống pha loãng tiêu chuẩn)
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.