Thiết bị đo chênh lệch áp suất-Testo 312-4

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Kiểm tra độ kín và thử tải trên đường ống khí
  • Kiểm tra khả năng sử dụng với không khí bằng cách giảm áp suất trên đường ống khí
  • Kiểm tra áp suất trên đường ống nước uống và nước thải sử dụng không khí
  • Tự động ghi lại các giá trị đo trong vài giờ

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT