Máy phân tích khí ôxy Zircon ZS8

Nhà sản xuất:

Làm thiết bị chuyên dùng trong khu vực nguy hiểm với môi trường dễ cháy nổ