Thiết bị phân tích khí tổng hợp Yokogawa IR100

Nhà sản xuất:
  • Đo các loại khí CO2, CO và CH4.
  • Rất lý tưởng dùng để kiểm tra quá trình cháy trong các lò nung.
  • Các đầu đo hoạt động rất đáng tin cậy và ổn định.
  • Tối đa 4 thành phần đo liên quan đến O2(IR200)