Máy đo khói Testo 338

Nhà sản xuất:

Các ứng dụng điển hình cho Testo 338 bao gồm: –

  • Động cơ điện hoặc động cơ diesel
  • Công ty vận chuyển và nhà máy đóng tàu
  • Động cơ công nghiệp
  • Khai thác và khảo sát
  • Máy xây dựng và phương tiện di chuyển mặt đất
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.