Hiển thị 1–20 của 30 kết quả

Nhà sản xuất DeFelsko

DeFelsko Corporation , Nhà sản xuất hàng đầu của Hoa Kỳ về thiết bị đo độ dày lớp phủ và dụng cụ kiểm tra, đã cung cấp các thiết bị đo đơn giản, bền và chính xác từ năm 1965. Gia đình sở hữu và điều hành ở Bắc New York, cơ sở hiện đại của họ là nơi nghiên cứu, phát triển, sản xuất và chất lượng , bộ phận bán hàng, đào tạo và dịch vụ.

(10) Liên hệ
(9) Liên hệ
(12) Liên hệ
(9) Liên hệ
(8) Liên hệ
(9) Liên hệ
(10) Liên hệ
(10) Liên hệ
(10) Liên hệ
(11) Liên hệ
(9) Liên hệ
(11) Liên hệ
(9) Liên hệ
(14) Liên hệ
(12) Liên hệ
(10) Liên hệ
(6) Liên hệ
(10) Liên hệ