Máy đo độ dày lớp DeFelsko PosiTector 6000 FHXS1 (0-10.000µm)

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 0-25 mils (625 µm)
  • Độ phân giải: 0,05 mil / 0,1 mil (1 µm / 2 µm)
  • Các kiểu máy: 6000-NAS3