Máy đo độ dày lớp DeFelsko PosiTector 6000 NAS3

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 0-25 mils (625 µm)
  • Độ phân giải: 0,05 mil / 0,1 mil (1 µm / 2 µm)
  • Các kiểu máy: 6000-NAS3
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.