Máy đo điểm sương DeFelsko PosiTector DPM

Nhà sản xuất:
  • Lưu trữ tới 2.500 kết quả đo
  • Có thể dùng nguồn điện qua cổng USB.
  • Màn hình LCD màu chrome nền xanh.
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.