Panme điện tử đầu nhỏ Mitutoyo 331-351-30

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0-25mm/0-1″
  • Độ chia: 0.00005″/0.001mm
  • Độ chính xác: ±0.0001″/2µm