Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 193-112

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 25 – 50mm
  • Độ chia: 0.001mm
  • Độ chính xác: ±2μm