Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-754-20

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0 – 300mm
  • Độ chia: 0.01mm/0.0005”
  • Độ chính xác: ±0.03mm/0.0015”