Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-336-30

Nhà sản xuất:
  • Dải đo : 25-50mm/1″-2″
  • Độ phân giải : 0.00005″/0.001mm
  • Độ chính xác : ±0.00005″/1µm