Panme điện tử đầu nhỏ Mitutoyo 331-261-30

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0-25 mm
  • Độ phân giải: 0.001 mm
  • Độ chính xác: +/-2m