Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-357-30

Nhà sản xuất:
  • Dải đo: 0-25mm
  • Độ chính xác: ±1µm
  • Độ phân giải: 0.001mm