Panme điện tử đầu nhỏ Mitutoyo 331-252-30

Nhà sản xuất:
  • Dải đo : 25-50mm
  • Độ phân giải : 0.001mm
  • Cấp chính xác : ± 2µm