Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-256-10

Nhà sản xuất:
  • Dải đo : 250-275mm
  • Độ phân giải : 0.001mm
  • Độ chính xác : ±4µm