Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 340-252-30

Nhà sản xuất:
  • Lực đo: 5-10 N, 10-14 N (trên 300 mm)
  • Bước kỹ thuật số: 0,0001 “/ 0,001 mm
  • Trọng lượng: 1,88 kg