Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-334-30

Nhà sản xuất:
  • Độ chia: 0.00005″/ 0.001mm
  • Độ chính xác: ±.00005”
  • Cổng truyền dữ liệu: Có
  • Chuẩn chống nước: IP65