Panme điện tử đầu nhọn Mitutoyo 342-262-30

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 75-100mm 
  • Độ phân giải: 0,001mm 
  • Độ chính xác: ± 2μm