Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-350-30

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 4-5 “/101,6-127,0mm
  • Độ phân giải: .0001 “/0.001mm
  • Độ chính xác: +/- 0001 “