Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 340-351-30

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 0-150 mm / 0-6 ”
  • Bước kỹ thuật số: 0,00005 “/0,001 mm
  • Độ chính xác: +/- (0,00016 “+ 0,00004 (L / 3)”)
  • Độ phân giải: 0,00005 “/0,001 mm