Panme điện tử đầu nhọn Mitutoyo 342-251-30

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi = 0-25mm
  • Độ chính xác = +/- 2µm
  • Độ phân giải = 0,001mm