Thước cặp điện tử Mitutoyo 530-502

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo : 0~1000mm
  • Vạch chia nhỏ nhất : 0.05mm
  • Độ chính xác : ± 0.15mm