Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-252-30

Nhà sản xuất:
  • Dải đo: 175-200mm
  • Độ chính xác: 3µm
  • Độ phân giải: 0.001mm