Panme điện tử đầu nhọn Mitutoyo 112-401

  • Dải đo : 0-25mm
  • Độ phân giải : 0.01mm
  • Cấp chính xác : ± 3µm