Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-343-30

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 75-100mm/3-4″
  • Độ chia: 0.001 mm
  • Độ chính xác: ± 1µm