Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 193-101

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0 – 25mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±2μm