Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 406-251-30

Nhà sản xuất:
  • Độ phân giải : 0.001mm
  • Độ phẳng: 0.3μm / .000012
  • Độ chính xác: ±3µm