Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 406-252-30

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo : 0~25mm
  • Độ chia : 0.001mm
  • Độ chính xác : ± 3μm