Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-344-30

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0 – 1″
  • Độ chia: .00005″/ 0.001mm
  • Độ chính xác: ±.00005”