Panme điện tử đầu nhỏ Mitutoyo 111-115

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 0-25mm
  • Độ phân giải: 0,01mm
  • Độ chính xác: ± 3µm