Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Nhà sản xuất Topcon Nhật Bản

Topcon Corporation là tập đoàn sản xuất những thiết bị cho y học, định vị, xây dựng, ...Topcon Positioning là một bộ phận của tập đoàn này.

Về các lĩnh vực trong định vị (máy GPS, GIS, Total Station, Theodolite, Autolevel, mmGPS, Automated machines,...) đây là tập đoàn đứng đầu tại Nhật Bản (xếp sau nó là Sokkia và Nikon).

Về các lĩnh vực trong định vị đây là tập đoàn đứng đầu tại Nhật Bản.

(10) Liên hệ
(11) Liên hệ
(12) Liên hệ