Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 105N

Nhà sản xuất:
  • Độ khuếch đại 30x
  • Ảnh thật
  • Trường nhìn 1°30
  • Độ phân giải 3 “