Máy toàn đạc điện tử TRIMBLE S5

Nhà sản xuất:
  • Độ phóng đại: 30X
  • Độ chính xác đo góc: S5 1’,2’, 3’, 5’
  • Cơ cấu chuyển động: Robotic, Autolock