Máy toàn đạc điện tử Geomax ZT20

Nhà sản xuất:
  • Độ phóng đại ống kính: 30X
  • Hiển thị nhỏ nhất: 1” và 1mm
  • Độ chính xác đo góc: ±3″
  • Độ chính xác đo cạnh: ±2mm+2ppm*D